Kursplan Feiertage Ostern


Karfreitag, 15. April 2022
09.00 (60) basic */** Kathi
10.15 (75) align ** Kathi
16.00 (75) flow **/*** Julia
17.30 (60) deep */** Julia


Karsamstag, 16. April 2022
09.00 (75) align */** Silvia
10.30 (60) yin */** Silvia
18.00 (75) basic */** Otana


Ostersonntag, 17. April 2022
09.00 (75) align ** Liliane
10.30 (75) basic * Liliane
17.00 (60) deep * Julia
18.15 (75) flow **/*** Julia


Ostermontag, 18. April 2022
09.00 (75) flow **/*** Sophie
10.30 (60) basic */** Sophie
16.00 (75) dynamic */** Otana
17.30 (75) yin */** Otana


Maifeiertag, 01. Mai 2022
08.30 (60) align */** Liliane
17.00 (75) basic */** Silvia
18.30 (75) yin */** Silvia